Wednesday, 29 March 2023

สื่ออินเดียเผย สะพานแขวนแกว่ง ก่อนถล่มเทคนหลายร้อยคนร่วง เสียชีวิต 134 ราย

 

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. จากกรณีอุบัติเหตุสะพานถล่มขึ้นที่รัฐคุชราต ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศอินเดีย ทำให้ผู้คนหลายร้อยคนบนสะพานตกลงไปยังแม่น้ำมักชู มีคนเสียชีวิตมากกว่า 134 คน ตามที่ได้เสนอข่าวสารไปแล้วนั้น

ดิ อินเดียน เอ็กซ์เพรส ได้เผยคลิปวิดีโอก่อนที่สะพานดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะถล่ม โดยเป็นรูปภาพที่นำมาจากกล้องวงจรปิด เปิดเผยให้เห็นกลุ่มคนที่ยืนอยู่ ขณะที่สะพานแกว่ง บางบุคคลถึงกับจับสายเคเบิลของสะพาน ในเวลาไม่นาน สะพานก็พังทลายลง และผู้คนก็ตกลงไปในน้ำ

สะพานถล่ม

โดยสื่อประเทศอินเดียแถลงการณ์ว่า มีผู้ได้รับเจ็บ 93 คน โดย 84 คน

ได้รับการดูแลและรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ ในเมืองมอร์บี ขณะที่ 9 คน อยู่ในโรงพยาบาลเอกชน และมีแถลงการณ์ว่ามีผู้สูญหาย 2 คน

ทั้งนี้ สะพานแขวนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มีความยาว 230 เมตร ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมอังกฤษ ในศตวรรษที่ 19 มีอายุโบราณเกือบ 150 ปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ห่างจากเมืองอาห์เมดาบัด เมืองใหญ่ที่สุดของคุชราตราว 200 กิโลเมตร

สะพานแขวนแกว่ง

หลายฝ่ายมองว่า เรื่องดังที่ได้กล่าวมาแล้วเกิดจากความไม่ระวัง

เนื่องสะพานดังที่ได้กล่าวมาแล้ว พึ่งจะเปิดให้ใช้งานเพียงแค่ 4 วัน ภายหลังปิดซ่อมบำรุงกว่า 7 เดือน โดยบริษัท Oreva ที่ปิดซ่อมสะพาน ไม่ได้ยื่นเรื่องขอให้ทางการตรวจดูความแข็งแรงของสะพาน ก่อนจะเปิดให้ประชากรได้เข้าชม ซึ่งคนที่จะใช้สะพานต้องจ่ายเงิน 17 รูปี